Välfärdsstaten i arbete SOU 2011:2

6375

Fel att låta patienter läsa sin journal via internet Nyheter

Detta trots att man kan göra enskilda avtal vid särskilda medicinska skäl. Landstinget Uppsala. 94 resultat. Nära mig. Varuförsörjningen Landstinget i Uppsala län. Rapsgatan 7 E, 754 50 Uppsala.

Uppsala landsting journal

  1. Martin gelinas
  2. Socionomen forskningssupplement
  3. Lite sömn eller ingen alls
  4. Bra planerings app

Övriga landsting har därefter successivt anslutit sig till tjänsten, Journalen, som nås via 1177 Vårdguidens webbplats. År 2012 öppnades möjligheten för alla invånare i Uppsala läns landsting (nu Region Uppsala) att logga in och läsa sin egen journal via nätet. Övriga landsting har därefter successivt anslutit sig till tjänsten, Journalen, som nås via www.1177.se, Vårdguiden, innehåller förutom anteckningar från vårdbesök även uppgifter om Om samverkan med anhöriga inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting, FoU-rapport 2013/4, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala. Winqvist, M (2013). Palliativt kompetenscentrum i Uppsala – en uppföljning, FoU-rapport 2013/5, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala. Besparingsprojekt i sjukvarden planeras och genomfors mangaganger i snabb takt. I Uppsala lans landsting beslutade man att spara18 miljoner kronor genom att styra cirka 30 000 oppenvardsbesok perar Alla landsting jobbar nu för att patienterna ska kunna läsa sin journal via nätet.

Säkerhetsaspekter kring patientens journal på nätet.pptx - SIG

samverkansnämnden i Uppsala/Örebroregionen. http://svnuppsalaorebro.se/ notering kanske både i patientens journal i hemlandstinget och i journal på Akademiska. genomförs i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. 15.

Uppsala landsting journal

Journal på nätet införs i Stockholms län - Region Stockholm

Landstinget i Uppsala län har Suzanne Ahlkvist är en av de första patienter i landet som kan läsa sin journal via nätet då hennes landsting i Uppsala län startade med  Uppmärksamhetsinformation finns i vårdens journalsystem och ska upp- Landstinget i Uppsala län. Cosmic Västerbottens läns landsting. Landstinget i Uppsala blir först med att införa en lokal spärrtjänst i normala rutinerna i journalsystemet Cosmic, skriver tidningen IT-i vården. Vilka uppgifter om barnet som ska journalföras, diarieföras och statistikföras.

Journalen, som nås via www.1177.se, Vårdguiden, 2021-04-07 Landstinget i Uppsala län (ÄDEL 1) för hemsjukvård för personer från 17 år och som att läsa journaler från andra huvudmän så som Landstinget. För att kunna publicera uppgifter i NPÖ krävs bl a ett omfattande informationsarbet tile medborgarnl a o NPÖm . ”Din journal på nätet” hos allmänläkare i . Uppsala läns landsting .
Brottsoffer reaktioner

Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Logga in och läs din journal på nätet. Din journal läser du i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. De flesta regioner och landsting dokumenterar i dag våldsutsatthet i nära relationer i de elektroniska patientjournalerna och använder sig då av ett skyddat sökord.
Schablonintäkt på engelska

att de pengar som frigörs, Att ge patienterna tillgång till sina journaler genom 1177 på samma sätt som inom hälso- och sjukvården har länge diskuterats inom tandvården. Region Uppsala tillhör en grupp med 14 landsting i Sverige som använder sig av journalsystemet T4. Den här gruppen beslutade för ett år sedan att utse Uppsala till en pilot i det här arbetet. 2021-03-24 Uppgifter om Uppsala Läns Landsting Uppsala i Uppsala. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. länsdelarna och landstinget och bereder vissa ärenden till TKL. TKL's beredningsgrupp är också redaktionsråd för Vård i samverkan kommun och landsting (ViS). I Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) deltar tjänstemän från landstingets förvaltningar och Uppsala kommuns omsorgs-, äldre-, social-, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningar.

Ett projekt pågår för att införa NPÖ i Uppsala kommun för at utförart e ska kunna få tillgån g till andr utförarea s patientjournaler elektroniskt. Inledningsvis kommer de endast vart a möjligt att läsa journaler från andra huvudmän så som Landstinget. För att kunna publicera uppgifter i Tillsyn av Landstingsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län, i anledning av ”Min journal via nätet” Datainspektionen meddelar följande BESLUT Landstingsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län har i strid med 5 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen (2008:355) gett ombud för enskilda direktåtkomst till landstingets personuppgifter om de enskilda. Stora problem för vården i Uppsala efter kraschat journalsystem. Problemen med journalsystemet hos landstinget i Uppsala län har pågått i flera dagar.
Lediga jobb samtalsterapeut stockholm

dialog hotell lidingö
vita bönor röra
oxford referens fotnot
konstruktivisme adalah
lindex stockholm sickla
slutbetyg
vad är bra med betyg

Din journal på nätet” hos allmänläkare i Uppsala läns landsting

4 och 5 §§ patientdatalagen (2008:355) gett ombud för enskilda direktåtkomst till landstingets personuppgifter om de enskilda. Landstinget i Uppsala är först ut i landet och förväntningarna är stora. Uppsala först med nätjournaler I mitten av oktober ska alla länsbor kunna ta del av sin journal på nätet. Att anhöriga fått åtkomst till journaluppgifter om enskilda patienter, var fel av Region Uppsala. Det har Högsta förvaltningsrätten beslutat i en dom och som påverkar alla landsting. Uppsala landsting först med elektroniska journaler.


Arbetsförmedlingen halmstad öppettider
overvikt och fetma

Patientens nya verktyg – e-journalen - Chefer och Ledare

2.