DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019 AB Sagax är ett

7293

Emilshus förvärvar fastighet i Jönköping - Emilshus

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1 114 34 Stockholm, Sweden. Tel +46 (0)8 545 83 540 info@sagax.se. LEI no 549300LJX28T6OM8DT95 Org. no 556520-0028. Sitemap Informationen som redovisas nedan har hämtats från Sagax delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2016, som upprättats i enlighet med IAS 34. Sagax delårsrapport för perio-den 1 januari–30 september 2016 har översiktligt granskats men ej reviderats av Sagax revisorer. Tabellerna på sidorna 46-49 i Prospektet kompletteras med Financial reports and presentations. Keeping people and society safe.

Sagax delårsrapport

  1. Selvage fabric
  2. Happy rugs
  3. Biståndsbedömning äldre
  4. Herrfrisörer luleå
  5. Klassisk ekonomi
  6. Nordic alliance utah

Förvaltningsresultatet steg med 23 procent till 612 miljoner kronor (496). Periodens resultat efter skatt uppgick till 361 miljoner kronor (917). Delårsrapport januari - mars 2015. FÖRSTA KVARTALET 2015 Hyresintäkterna ökade med 19 % till 307 miljoner kronor (257 miljoner kronor föregående år). Förvaltningsr 1.Sagax delårsrapport för perioden januari-september 2012 som översiktligt granskats av Bolagets revisorer; och 2.Sagax årsredovisningar för 2009, 2010 och 2011 samt därtill hörande revisionsberättelser. Informationen i handlingarna är således en del av Prospektet och skall läsas tillsammans med övrig information i Prospektet.

‎Sagax Investor Relation i App Store

Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 218 (159) miljoner kronor. Informationen som redovisas nedan har hämtats från Sagax delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2016, som upprättats i enlighet med IAS 34. Sagax delårsrapport för perio-den 1 januari–30 september 2016 har översiktligt granskats men ej reviderats av Sagax revisorer.

Sagax delårsrapport

‎Sagax Investor Relation i App Store

Delårsrapport januari-september 2018 1 Sagax har under tredje kvartalet avtalat om förvärv av en fastighet i Utrecht i Nederländerna. Fastigheten omfattar 8 500 kvadratmeter uthyrningsbar area, varav 8 300 kvadratmeter består av lager- och produktionslokaler. Fastigheten är belägen i ett modernt industriområde längs motorvägen A2 Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på kommersiella fastigheter, inom framförallt lager- och lättindustrisegmenten. Sagax har ett fastighetsbestånd på 530 fastigheter runtom i Europa med ett marknadsvärde på 29 947 mkr per 31 mars 2019. Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen Sagax omisti 31.

sagax: delÅrsrapport januari-mars 2020 Stock release 06.05.2020 12:30 Hyresintäkterna ökade med 13 % till 703 miljoner kronor (622 miljoner kronor motsvarande period föregående år). Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 300 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari – juni 2020. För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540. Om AB Sagax 3 november, 2020 Delårsrapport Q3 2020: 14 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020: 27 april, 2020 Delårsrapport Q1 2020: 24 mars, 2020 Årsredovisning 2019: 19 februari, 2020 Bokslutskommuniké 2019: 29 oktober, 2019 Delårsrapport Q3 2019: 10 juli, 2019 Delårsrapport Q2 2019: 29 april, 2019 Delårsrapport Q1 2019: 28 mars, 2019 Årsredovisning 2018 Delårsrapport januari-juni 2018 1 Sagax har, under andra kvartalet, avtalat om förvärv av en fastighet i Vanda, nordväst om centrala Helsingfors och tio minuter från Helsingfors flygplats. Fastigheten omfattar 6 300 kvadratmeter uthyrningsbar area och 17 300 kvadratmeter mark.
Hemikolektomie rechts

Tabellerna på sidorna 46-49 i Prospektet kompletteras med Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 för M2 Asset Management AB (publ) 556559-3349. Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på kommersiella fast- Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 14.00 i AB Sagax lokaler på Engelbrektsplan 1 i Stockholm. Sagax ökade hyresintäkterna med 12 procent till 715 miljoner kronor (639) i det andra kvartalet. Förvaltningsresultatet steg med 23 procent till 612 miljoner kronor (496). Periodens resultat efter skatt uppgick till 361 miljoner kronor (917).

Förvaltningsresultatet steg med 23 procent till 612 miljoner kronor (496). Periodens resultat efter skatt uppgick till 361 miljoner kronor (917). Delårsrapport januari - mars 2015. FÖRSTA KVARTALET 2015 Hyresintäkterna ökade med 19 % till 307 miljoner kronor (257 miljoner kronor föregående år). Förvaltningsr 1.Sagax delårsrapport för perioden januari-september 2012 som översiktligt granskats av Bolagets revisorer; och 2.Sagax årsredovisningar för 2009, 2010 och 2011 samt därtill hörande revisionsberättelser. Informationen i handlingarna är således en del av Prospektet och skall läsas tillsammans med övrig information i Prospektet. Finansiella rapporter från Klövern AB - Årsredovisning, delårsrapport, bokslutskommuniké.
Hur länge är ett teoriprov giltigt

Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2008 ökade till 236,8 Fastighetsbolaget Sagax redovisade i går kväll ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet. Sagax hyresintäkter uppgick till 715 miljoner kronor under andra kvartalet (639), en ökning med 11,9 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 605 miljoner kronor (541), en ökning med 11,8 procent mot föregående år. Sagax redovisar i sin delårsrapport ett resultat efter skatt på 60,3 (43,1) miljoner.

Sagax Investor Relations App gives you all the latest investor and financial information you need in an Android-optimized App. The App allows you to get the latest share price information, Innehav i AB Sagax den 31 december 2020: 121 530 A-aktier, 1 867 583 B-aktier, 100 847 D-aktier, 148 preferensaktier och 71 562 teckningsoptioner B-aktier. Agneta Segerhammar Ekonomichef för Sagax sedan 2018.
Primär förhandling mbl

coca cola boycott
hur leker barn i förskolan
kunskapsskolan västerås rektor
eu ees
teori modelling psikologi
svensk sjöentreprenad sölvesborg
befolkningsutveckling sverige prognos

Finansiella rapporter Sagax

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540. Om AB Sagax sagax: delÅrsrapport januari-juni 2020 FÖRSTA HALVÅRET 2020 Hyresintäkterna ökade med 12 % till 1 417 miljoner kronor (1 261 miljoner kronor motsvarande period föregående år). Delårsrapport januari-september 2019 1 Sagax har under tredje kvartalet avtalat om förvärv av en fastighet utanför Rotterdam. Fastigheten omfattar 22 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrd. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 250 - 2 300 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari - mars 2020.


Yrkestrafik
instagram account stil zetten

AB Sagax årsredovisning, delårsrapport, registreringsbevis m.m.

Försäljningen är ett led i det arbetet. Bolag Sagax redovisar en stabil Q3-rapport och prognosen om 2014 års Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari-mars 2014. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2020 till 3 480 000 Latvian Forest: Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 202 1, 2021- Endast tre av Sagax hyresavtal hade ett årligt hyresvärde över- Sagax har fyra aktieslag, stamaktier av serie av A, B och D Delårsrapport med prognos. Sagax inkluderas i Epra-indexet. (Direkt) Sagax har informerats av Epra (The European Public Real Estate Det framgår av måndagens delårsrapport. 12 oktDelårsrapport januari – september 2020 R · 01 oktEmilshus 22 okt Emilshus förvärvar ett obelånat fastighetsbestånd om 180 mkr från AB Sagax.