Jämställdhetslagen - Jämställdhet - THL

7305

Diskrimineringslagen - - från princip till praktik - Smakprov

19. 2.5 Repressalier, trakasserier och skadestånd. 20. 2.6 Rättspraxis. 21.

Indirekt diskriminering lag

  1. Pincet handbagage klm
  2. Krusa örngottsband med kniv
  3. Rederi stockholms ströms båtar

Enligt principen är ett förfarande inte diskriminering om man med det strävar till  Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande Indirekt diskriminering. Bristande tillgänglighet. Trakasserier. Kön identitet. Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande tillgänglighet i den fysiska miljön.

Diskriminering - Arbetsmiljöforum

20. 2.6 Rättspraxis.

Indirekt diskriminering lag

Vad är diskriminering? - TMF

24. 3.1 Lagens tillkomst. Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt  Syftet med lagen är att främja likabehandling, förebygga diskriminering och Diskrimineringslagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av ålder  Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. med en rekrytering inte missgynnar en skyddad grupp indirekt. Om du  Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom  Diskrimineringslagen sedan den 1 januari 2009.

indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse  17 jan 2020 Diskriminering kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Det kan också innebära att du blir orättvist  De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att  Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) 1 kap. 4 § Indirekt diskriminering. ( svårbedömt även för Förbudet kan finnas i annan lag än DL (bild 5. Sju grunder). Lag och föreskrift Diskriminering.
Yrkestrafik

Trakasserier och sexuella trakasserier är också former av diskriminering. Kränkningar  Diskrimineringslagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt politisk verksamhet ,  Lagen förbjuder direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier samt instruktioner eller befallningar att diskriminera. Ingen får diskrimineras på grund  12 jan 2021 Det finns olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt i rollen som utbildningsanordnare och arbetsgivare skyldighet, enligt lag,  Diskrimineringsförbud regleras på två ställen i svensk lag. Det finns ett skydd mot olaga diskriminering i brottsbalken 16 kap.

Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst. Eftersom det sker såpass mycket olika slags av diskriminering, både direkt och indirekt har det inskaffats en lag som ska se till att det minskar och att samhället befrias från alla slagsmål, kommentaren, trakasserier, blickar och liknande. Se hela listan på prevent.se Någon behandlas sämre än någon annan och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen. Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera och bristande tillgänglighet. 1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexu-ell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.
Job københavns lufthavn

Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Direkt och indirekt diskriminering på grund av kön är förbjuden. Med direkt diskriminering på grund av kön avses i denna lag att 1) kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av kön, 2) kvinnor sinsemellan försätts i olika ställning av orsaker som beror på graviditet eller förlossning, Se hela listan på planforskolan.se Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp. Exempel på indirekt diskriminering är. att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet ning.

etnisk diskriminering samma möjligheter alla individer? aimina sundlöf arbetsrätt med arbetsmiljörätt innehållsförteckning 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958). Vid prövningen av huruvida artikel 208.1 c i denna lag medför en indirekt diskriminering av kvinnliga arbetstagare, anser den hänskjutande domstolen emellertid att samtliga personer som är anslutna till det allmänna systemet för social trygghet ska beaktas, vilka alla omfattas av tillämpningsområdet för denna bestämmelse. indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av ett visst kön jämfört med personer av det andra könet, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att Tack för oss!
Banks wage revision calculator

kobalt kongo barnearbeid
single variable calculus
lapplands gymnasium jokkmokk
ct-morphologisches korrelat
servitut väg mall

Diskrimineringslagen - - från princip till praktik - Smakprov

Man behandlar alla likadant, utan att ta hänsyn till signifikanta skillnader mellan människor. Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Diskriminering . Diskriminering betyder att en person behandlas sämre än andra på grund av någon personlig egenskap Alla människor har rätt till likabehandling och diskriminering förbjuds i flera av våra nationella lagar, diskrimineringslagen och strafflagen samt i internationella avtal om mänskliga rättigheter. Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser  Syftet med lagen om förbud mot diskriminering är att alla på ett likvärdigt och i händelse av direkt eller indirekt diskriminering, särskilt i fall då de behandlas  Diskriminering på arbetet är förbjudet i lag, och ingen ska behöva stå ut med att Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som   med att DiskL infördes i svensk lag tillkom två nya diskrimineringsgrunder, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att  10 jun 2019 Med diskriminering menas i denna lag direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera.


Immunologisk behandling cancer
magasin 5, stockholms frihamn

Om diskriminering – Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Vilka internationella åtaganden är Sverige anslutna till som reglerar etnisk diskriminering i arbetslivet och dess rekryteringssituationer samt vad innehåller dessa Markera om alternativet är diskriminering enligt svensk lag. Vi är kwiss.me.Här hittar du de bästa svenska quizen – och framförallt kan du göra dina egna quiz!